Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος / Application of High Pressure and Cold Plasma Technologies

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος / Application of High Pressure and Cold Plasma Technologies

Παραγωγή φιλέτων ιχθυηρών υψηλής ποιότητας και με αυξημένο χρόνο ζωής / Production of high quality fish fillets with extended shelf life
Διαβάστε περισσότερα / Read more
Τεχνολογία Υπερυψηλής Πίεσης / High Pressure Technology

Τεχνολογία Υπερυψηλής Πίεσης / High Pressure Technology

Μονάδα Υπερυψηλής Πίεσης / High Pressure Unit
Διαβάστε περισσότερα / Read more
Τεχνολογία Ψυχρού Πλάσματος / Cold Atmospheric Plasma Technology

Τεχνολογία Ψυχρού Πλάσματος / Cold Atmospheric Plasma Technology

Μονάδα Παραγωγής Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση / Cold Plasma Jet Source
Διαβάστε περισσότερα / Read more
Ελεγχόμενη Μικροβιακή και Ποιοτική Υποβάθμιση κατά την Αποθήκευση και Διακίνηση Ιχθυηρών / Microbial and Quality Degradation Control during Storage and Distribution of Fish Fillets

Ελεγχόμενη Μικροβιακή και Ποιοτική Υποβάθμιση κατά την Αποθήκευση και Διακίνηση Ιχθυηρών / Microbial and Quality Degradation Control during Storage and Distribution of Fish Fillets

Διαβάστε περισσότερα / Read more
Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος / Application of High Pressure and Cold Plasma Technologies

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος / Application of High Pressure and Cold Plasma Technologies

Παραγωγή φιλέτων ιχθυηρών υψηλής ποιότητας και με αυξημένο χρόνο ζωής / Production of high quality fish fillets with extended shelf life
Διαβάστε περισσότερα / Read more

NOVISH

Application of High Pressure and Cold Atmospheric Plasma Technologies for the Production of High Quality and Extended Shelf-Life Fish Fillets.

Kick-off Meeting

On July 03, 2019, the first meeting of all partners of NOVISH Project was held at the Institute of Technology of Agricultural Products of Hellenic Agricultural Organization DEMETER.

Ένταξη του έργου

Το έργο NOVISH εντάχθηκε για χρηματοδότηση και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξής του η 12/04/2019.

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ

PROJECT OBJECTIVES

Project Objectives Characterization, Stability analysis and Production of Cold Atmosp...
Read More

EXPECTED RESULTS

The expected results of the project can be summarized as following: (i) The productio...
Read More

WORK PACKAGES OF NOVISH PROJECT

WORK PACKAGE 1 (WP1) Characterization, Stability and Production of Cold Atmospheri...
Read More

DISSEMINATION

Publication of project results in peer-reviewed scientific journals and presentation...
Read More

NOVISH

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής
Application of High Pressure and Cold Atmospheric Plasma Technologies for the Production of High Quality and Extended Shelf-Life Fish Fillets

NOVISH

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής
Application of High Pressure and Cold Atmospheric Plasma Technologies for the Production of High Quality and Extended Shelf-Life Fish Fillets

Application of High Pressure and Cold Plasma Technologies

Production of high quality fish fillets with extended shelf life Fish are perishable food products, so their shelf l...

High Pressure Technology

High Pressure Unit High Pressure Processing is performed by Food Pressure Unit FPU 1.01, Resato International BV (Ro...

Cold Atmospheric Plasma Technology

Cold Plasma Jet Source Cold plasma processing will be carried out by using a developed atmospheric pressure ...

Microbial and Quality Degradation Control during Storage and Distribution of Fish Fillets

By applying Cold Plasma technology, 'activation' of water could be achieved (production of water with antimicrobial pro...

NEA / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε τα ΝΕΑ και τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του προγράμματος NOVISH
04
Dec

Ένταξη του έργου

Το έργο NOVISH εντάχθηκε για χρηματοδότηση και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξής του η 12/04/2019. ...
03
Jul

Kick-off Meeting

On July 03, 2019, the first meeting of all partners of NOVISH Project was held at the Institute of Technology of Agricultural Products of Hellenic Agricultural Organization DEMETER. ...
NOVISH
Application of High Pressure and Cold Atmospheric Plasma Technologies for the Production of High Quality and Extended Shelf-Life Fish Fillets ...
Διαβάστε περισσότερα
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
PARTNERS
PARTNERS
In NOVISH 4 organizations are participating: 2 Research Institutes (ELGO-DEMETER, EKDEF DEMOCRITOS), 1 University (NTUA...
FUNDING AGENT
FUNDING AGENT
XXXXXXXX ...

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ / OUR TEAM

Στο NOVISH συμμετέχουν 4 φορείς, εκ των οποίων 3 Ερευνητικοί (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΜΠ, ΕΚΕΦΕ- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και 1 μεγάλη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ). Υποστήριξη παρέχει μέσω υπεργολαβίας το Πανεπιστήμιο Μάλτας
In NOVISH 4 organizations are participating: 2 Research Institutes (HAO-DEMETER, NCSR DEMOKRITOS), 1 University (NTUA) and 1 large-scale aquaculture company (SELONDA SA). The University of Malta provides subcontracting support